Motorkerékpárok ingyenes országos házhozszállítása!

KEEWAY e-robogók Garancia

KEEWAY E-ROBOGÓK GARANCIA

KEEWAY elektromos robogok Garancia Feltételek Szerviztájékoztató A szerviz Az Ön elektromos motorkerékpárját/robogóját szigorú minőség-ellenőrzés mellett gyártották.

Ha azonban bármilyen nyilvánvaló anyaghibát vagy hibás gyári összeszerelést észlel, az Importőr szavatolja, hogy a hiba kijavítását díjmentesen elvégzi. Jótállásos igényével forduljon egy E ZI-szervizhez, vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől az elektromos motorkerékpárját / robogóját vásárolta, és vigye magával ezt a garanciafüzetet.

A járművének gondozására egy felkészült szervizhálózat áll rendelkezésére. Hálózatunk jól felszerelt szerszámkészlettel, jól képzett szakembergárdával és jelentős alkatrészbázissal rendelkezik. Minden E ZI-szerviz korszerű, gyakorlatban kipróbált irányelvek alapján dolgozik. Ezek közé tartoznak a szervizelőírások is, amelyek biztosítják, hogy az adott időpontokban pontosan azt tegyék, ami szükséges ahhoz, hogy a járművének az üzem- és közlekedésbiztonságát, valamit az értékét megőrizzék.

Annak megállapítására, hogy milyen munkákat kell elvégezni, minden szerviz-munkafolyamatot átvizsgálás előz meg. Ezek alapján adnak ajánlatot a javasolt munkára, a várható költségekre és a javítás befejezésének a határidejére. A garanciafüzet jelentősége A garanciafüzetben igazoljuk Önnek az átvétel időpontját és ezzel a járművére vonatkozó jótállás kezdetét is. A garanciafüzetben lévő járműadatok biztosítják, hogy az Ön elektromos motorkerékpárjába / robogójába minden esetben a megfelelő alkatrész kerüljön beépítésre. Az adatok hozzájárulnak ahhoz is, hogy a járműve még sok év elmúltával is minden nehézség nélkül javítható legyen.

A garanciafüzet és a használati utasítás együttesen megmondják, hogy mikor milyen szerviz szükséges, és ennek során milyen munkákat kell elvégezni a járművén. Az egyes E ZI-szervizek a szervizigazolási mezőben igazolják e munkák elvégzését. A szakszerűen elvégzett átvizsgálás igazolása a jótállás egyik feltétele. Hogy Önnek a garanciafüzet mindig kéznél legyen, célszerű azt – amennyiben a járműve fel van szerelve ilyennel – a jármű sisakdoboz részében tárolni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a garanciafüzet elvesztése esetén az előírt szervizek megtörténtjének igazolását Önnek kell beszerezni, hogy a jótállási igényeit érvényesíthesse! Kérjük, gondoljon arra, ha a járművét eladja, a garanciafüzetet adja át az új tulajdonosának. Szervizidőközök Azért, hogy minden szervizt az előírt időpontban végeztessen el, és azokat el ne felejthesse, a garanciafüzet igazolási oldalán emlékeztetjük Önt arra, hogy mikor kell a következő szervizt elvégeztetnie. A megadott időhatárok mindig normál üzemeltetési körülményeket tételeznek fel. Arról, hogy milyen munkálatokat kell az Ön elektromos motorkerékpárján / robogóján az egyes átvizsgálások során elvégezni, a Használati Utasítás ad részletes tájékoztatást. A jármű típusától, felszereltségétől, valamint a rendeletekben előírt műszaki vizsgálatok során a kiegészítő munkáktól függően az ellenőrző szervizek költsége eltérő lehet.

Jótállás

Szerződött partnerünk, mint Eladó a gyári új elektromos motorkerékpárra, illetve robogóra érvényes jótállási feltételek szerint (az adásvételi szerződés alapján) garanciát biztosít. Kérjük annak figyelembevételét, hogy a természetes kopásból, túlterhelésből, szakszerűtlen kezelésből, vagy a meg nem engedett átalakításból (tuning, teljesítmény módosítása) származó hibák a jótállás keretében nem javíthatók. Továbbá nem érvényesíthető jótállási igény, ha a hibák külső behatásra vagy a nem kielégítő ápolásra vezethetők vissza. Jótállás

 1. Az Eladó a mindenkori anyag- és technikai színvonalnak megfelelően garantálja az elektromos motorkerékpár / robogó minőségét konstrukcióban és kivitelben az adott típusra megadott technikai paramétereknek megfelelően. a. Az Eladó az elektromos motorkerékpár / robogó esetében normál közúti használat mellett az átvétel napjától számított 3 év időtartamra vállal jótállást.
 2. A Vevő a meghibásodást köteles haladéktalanul bejelenteni a kijelölt szervizműhelyben. A Vevő a közlés késedelméből eredő kárért felelős.
 3. A jótállás az elektromos motorkerékpárhoz / robogóhoz, és nem a Vevő személyéhez fűződik. A jótállás időtartama alatt az új tulajdonost is megilletik a garanciális jogok. A vevő (tulajdonos) a jótállási igényét a jótállási jeggyel és a számlával érvényesítheti. Ez a garancia Magyarország területén érvényes és nem befolyásolja az Ön, mint fogyasztó törvényből eredő jogait.
 4. A jótállás feltétele, hogy az elektromos motorkerékpáron / robogón megtalálhatók legyenek az eredeti gyári azonosító jelek.
 5. Hibás elektromos motorkerékpár / robogó esetén a Vevő a választása szerint díjmentes kijavítást vagy megfelelő árleszállítást kérhet.
 6. Ha a Vevő az elektromos motorkerékpár / robogó kijavítását kéri, a javítást a lehető leghamarabb el kell végezni, hogy a Vevőnek jelentős kényelmetlenséget ne okozzon. A javítást úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán az elektromos motorkerékpár / robogó értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan járműhöz képest ne csökkenjen.
 7. Garanciális javítás során csak a kijelölt szerviz által forgalmazott és a gyár által garantált új alkatrész építhető be. A garanciában kicserélt darabok az Eladó tulajdonába kerülnek.
 8. Ha az Eladó az elektromos motorkerékpár / robogó kijavítását megfelelő határidőn belül nem vállalja, a Vevő a hibát az Eladó költségére maga is kijavíttathatja.
 9. Ha a javítás megfelelő határidőn belül nem készül el, vagy az elektromos motorkerékpár / robogó nem javítható, a Vevő a jármű cseréjét kérheti.
 10. A termék kicserélését kérheti a Vevő akkor is, ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül – a termékbe épített biztonsági elemek hibáját kivéve – meghibásodott, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 11. Ha a cserére nincs lehetőség, illetve a Vevőnek a cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő a szerződéstől elállhat, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket adhatnak ki részére.
 12. A garanciális igényeket kizárja, ha a. A Vevő a használati útmutatóban előírt átvizsgálásokat nem vagy későn végezteti el a megadott időközökhöz képest a kijelölt szervizhálózat műhelyeiben.

Az előírt átvizsgálások költségei

a Vevőt terhelik.

 1. A Vevő az előírt átvizsgálásokat nem a kijelölt szervizműhelyben végezteti el, vagy az elektromos motorkerékpárba / robogóba olyan alkatrészt szerelnek be, amely alkalmazását a gyártó nem engedélyezte.
 2. Az elektromos motorkerékpárt / robogót a gyártó által nem engedélyezett módon változtatták meg vagy a Vevő a kezelési előírásokat (használati utasítás, garanciafüzet, stb.) nem tartotta be.
 3. A keletkezett hiba természetes kopás (a jótállásból kizárt gyorsan kopó alkatrészek a következők: gumiköpenyek, fékbetétek, fékpofák, biztosítékok, izzók, elektromos kefék, lábtartó gumik, ékszíjak, görgők és súrlódó alkatrészek, bizonyos tömítések és tömítőgyűrűk), illetve normál elhasználódás (kenőanyagok) következménye. Olyan hibák esetén azonban, amelyekre az Eladó szervizvezetője szerint különleges figyelmet kell fordítani, az Importőr felülvizsgálja a garanciaigénylési űrlapot, és ha az indokolt, jótállást nyújt.
 4. A hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzott igénybevételre, azaz nem rendeltetésszerű használatra (pl. üzletszerű-, versenyen történő használatra, sportcélokra, rekordkísérletekre), vis majorra (pl. közlekedési balesetre, tűzre, elemi kárra), helytelen tárolásra vagy egyéb, az átadás után keletkező okokra vezethető vissza.
 5. A járművet üzletszerűen kölcsönzik.
 6. A járművet rendszeresen oktatási célra használják.
 7. A járművel bérfuvarozást, futárkodást végeznek.
 8. A Vevő nem tesz eleget a kárenyhítési kötelezettségének (az elektromos motorkerékpárt / robogót a hiba észlelése után nem állítja le azonnal), és ezzel további meghibásodásokat okoz.
 9. Nem az engedélyezett, vagy nem megfelelő, illetve szennyezett kenőanyagokat használják.
 10. Ha a hiba jellege (pl. az elektromos motorkerékpár / robogó kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke, stb.) tekintetében vita merül fel, az Eladó köteles a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv szakvéleményét beszerezni. A vizsgálat költsége az Eladót terheli, ha az elektromos motorkerékpár / robogó az előírt követelményeknek nem felel meg.
 11. A jótállás nem terjed ki a jótállási meghibásodás következtében felmerült járulékos költségekre, úgymint:
 12. A javítást végző szervizhez való szállítás és visszaszállítás költségeire.
 13. Bárminemű időveszteségre, telefonálással, utazással, szállással kapcsolatos kiadásokra a személyi tulajdonban bekövetkezett veszteségekre vagy károkra.
 14. Bármilyen személyi sérülésre és minden további, olyan direkt előidézett anyagi és vagyoni kárra, aminek az eredménye a jármű használhatatlansága – beleértve a szállítási vagy hibaelhárítási költségeket is.
 15. Időkiesés miatti üzleti veszteség, helyettesítő jármű bérleti díja az üzemképtelenség idejére.
 16. A jótállás ideje meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely a hiba írásbeli bejelentésétől addig az időpontig tart, amíg a vásárló a járművet javítva ismét rendeltetésszerűen használatba veheti.

A Vevő felelőssége

 1. A Vevő felelős az elektromos motorkerékpár / robogó helyes, a Használati útmutatóban szereplő utasításoknak megfelelő üzemeltetéséért és karbantartásáért.
 2. A Vevő viseli a rendszeres szerviz és karbantartás költségeit, valamint a normál kopó alkatrészek kicserélésének a költségeit.
 3. A szabálytalanságból, hanyagságból és balesetből eredő hibákért és károkért szintén a Vevő felel, akár kísérő, akár következményes költségekről van szó.
 4. Amennyiben meghibásodás gyanúja merül fel, a Vevőnek a hiba észlelésétől számítva haladéktalanul be kell mutatnia a járművet egy felhatalmazott E ZI kereskedőnek.
 5. A Vevőt terhelik az olyan vélt garanciális probléma feltárásának és/vagy ellenőrzésének a költségei, amely nem bizonyul garanciális problémának.
 6. A Vevő felelős azokért a későbbi javításokért, amelyekre nem terjed ki a garancia.